UP skrev ut bøter etter fartskontroll i Søylandsdalen