Ungdomsrådet skal fordele 25.000 kroner

Pengene skal fordeles i løpet av 2020.