Dette blir helsestasjon, kulturskule og ungdomshus

Av

Eit forslag til nye rom i Veveriet er teikna. Politikarane i formannskapet gjekk samrøystes inn for å jobba vidare med planane.