Ungdomshuset tilbyr leksehjelp hver tirsdag: – Det er ikke mange som har benyttet seg av det

Hver tirsdag tilbyr ungdomshuset på Veveriet leksehjelp. Foreløpig er det ikke mange som har benyttet seg av det, men det håper kulturrådgiveren at skal endre seg.