Mindre ungdomskrim

Av

Antall kriminelle handlinger begått av ungdommer fra Gjesdal kommune har gått ned de siste årene.