Ein av fem unge er einsame

Av

Ferske tal frå ei spørjeundersøking fortel korleis unge i Gjesdal eigentleg har det.