Kommunen vil fortsatt ikke ha «trygt hjem for en 50-lapp»-ordningen. Gjesdal søker heller om støtte til å transportere ungdom til bestemte arrangementer

Gjesdal kommune vil heller sikre støtte til faste arrangement, heller en å delta i tiltaket "trygt hjem for en 50-lapp".