Ukjente har dumpet hauger av søppel langs Sikvalandsvegen: – At folk kan få seg til å gjøre sånt?

Forsøpling av et beiteområde langs Sivaklandsvegen kan bli politisak.