Nei, Marit Høie. Gjesdal INP er ikke imot ny E39. Tvert imot!

Vi har i programmet, som du finner på Lokallagside | INP (inpartiet.no), følgende:

• Bygge E39 forbi Ålgård hurtigst mulig, UTEN bompenger.

Les også

Er Gjesdal INP mot ny E39?

Vi vil også vise til medlem i Gjesdal INP, Eivind Briseid sitt leserinnlegg i Gjesdalbuen 27.05.23, hvor han skriver;

«Jeg ser i Stavanger Aftenblad at veiingeniør Bjørn Martin Alsaker lanserer en løsning hvor den strekningen som lager mest trafikkork i dag bygges først, nemlig tunell - strekningen Figgjo-Bollestad.

Det sprenges to tunelløp, men kun én tunell med tofeltsvei klargjøres i første omgang. Han estimerer kostnaden til cirka 1500 millioner kroner, cirka 30 prosent av totalen for hele veistrekningen.

Dette er slik man bygget vei før i tida. Man tok de dårligste strekningene først. Politikernes reaksjon er som forventet. «Det var et interessant forslag, men vi vil ha mer, ferdigstillelse av firefeltstunell». Men de har ingen penger».

Vi mener også at det må være et følgekrav at dyrket mark som forsvinner på grunn av ny E39 blir oppdyrket en annen plass.

Vi vil på samme måte som Harald Holene oppfordrer til i sitt kommentarfelt, oppfordre alle som vil gjøre en forskjell til å bli med i INP.