Gå til sidens hovedinnhold

Tverrforbindelse sør for Edlandsvatnet er en dårlig idé

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torbjørn Mork Oftedal er en fornuftig kar, selv om jeg ikke kan være enig i hans leserbrev angående ny tverrforbindelse til Jæren. Den «planlagte» tverrforbindelsen fra Bråstein, med retning godsterminalen på Ganddal, må være et langt bedre og fornuftigere alternativ etter min mening.

Når det nå «endelig» skal være planlagt tunnel mellom Storenes og Figgjo slik at vi får ny firefelts E39 ut av Ålgård, så er det «for gale» at vi skal få anlagt en ny trafikkåre i vårt nærmiljø - selv om den ikke direkte berører tettbebyggelsen.

En ny gjennomgangsvei for tungtrafikk, langs sørsiden av Edlandsvatnet, vil for det første ødelegge muligheten til å videreutvikle de enestående aktivitetene som er opprettet i Neseskogen. En utvidelse av eksisterende vei vil også kreve inngrep for å anlegge ny parkeringsplass for de mange turgåere på Edlandsfjellet. I tillegg vil det trolig skape enkelte problemer for IVARs hovedvannledning fra vannbehandlingsanlegget ved Langevatn til Tjensvold. Selv om det skal etableres ny rørledning i Edlandsvatnet fra Nese til Edland vil det skape problemer i dalsøkket vest for eksisterende Rv 506 Timevegen (Foren) hvor eksisterende hovedvannledning går. Det kan heller ikke være lurt å anlegge vei for tungtransport langs ved (og over?) eksisterende vannledning forbi Grønsje som fortsatt skal være i bruk.

Noen vil kanskje si jeg er inhabil som har bodd på Grønsje i over 50 år, men jeg så det likevel som nødvendig å komme med et aldri så lite motinnlegg angående saken.