Provosert av dugnadskostnadene: Turndeltakere må i år selge lodd eller kort for 875 kroner

Eilen Hofseth reagerer på at seksåringen sin skal måtte selge lodd for 600 kroner hvis hun skal delta i turnen. Får de ikke solgt ut loddene, må foreldrene betale selv. At dette kommer som et tillegg på treningsavgiften og medlemskontingenten, opprører moren.