Gjesdalbuen har fulgt opp min mail til kommunen og politikerne om nedsatt fart gjennom hyttebyen i Hunnedalen. I en artikkel 23. september refererer Gjesdalbuen fra møte i arbeidsutvalget for vei og trafikksaker i Gjesdal.

Hytteeierne i dalen vil anerkjenne utvalget for å ta denne saken opp, og med det ser at problemstillingen med høy fart gjennom hyttebyen påvirker trafikksikkerheten.

Politiet er negative

Politikontakt Saleem Rana uttaler i nevnte møte at de er negative til permanent nedsatt fart. -Det vil sannsynligvis ikke ha noen direkte effekt på de største fartsovertredelsene, blir Rana sitert på.

Hva motivasjonen og tanken bak vedtaket om å sette ned farten til 60 kilometer i timen vinterstid var, kjenner jeg ikke til. Men trafikksikkerhet må jo ha vært avgjørende og å få ned gjennomsnittsfarten på det korte strekket. Det har i hvert fall funka. Hastigheten vinterstid er markant lavere i 60-sonen enn når strekket har 80-grense. Kanskje politiet skulle ta seg en tur opp ei helg, ikke bare uttale seg på generelt grunnlag. Det er mange år siden sist vi så dem i dalen med fartsmåler-kontroll.

Ansvar og myndighet

Utvalgsleder Kåre Idland opplyser om at kommunen har kontaktmøter med Rogaland fylkeskommune om fylkesveier gjennom kommunen og vil spille saken inn i et kommende møte. Gjesdal kommune vil snart få en annen sak til behandling, nemlig Turistforeningens plan om ny hytte i Hunnedalen, noen hundre meter fra veien. Det spenstige prosjektet kalt Turbohytta, beregnet på barn og barnefamilier, ønsker Turistforeningen å komme i gang med i 2022. En byggesøknad vil foreligge hos kommunen trolig innen et halvår. Hytta er beregnet å kunne overnatte til sammen 50 personer og skal være et tilbud også for personer med funksjonsnedsettelse. Det ventes, og inviteres til stor aktivitet utendørs ved hytta året rundt, så besøket her kan bli stort, av blant annet barnehager, skoleklasser, lag og foreninger.

Hvordan skal alle disse komme til hytta? Jo, de skal parkere på den store parkeringsplassen ved Høgaleite på nedsiden av veien, gå langs FV45 på en halvmeters bredde mellom hvit stripe og autovern, før de kan begynne på stien opp til hytta på motsatt side av veien. Med biler kjørende i 80 - 90 - 100 kilometer i timen i begge retninger. Det er situasjonen for oss i dag, og det oppleves utrygt. Jeg håper inderlig at noen viser mer ansvarsfølelse enn politiet i denne saken.

Og Turbohytta, ja den bør aldri byggegodkjennes uten permanent nedsatt fart gjennom hyttebyen, og det kan Gjesdal kommune/Rogaland fylkeskommune bruke sin myndighet til. Politiet og Vegvesenet kan ikke ha enerett på å definere god trafikksikkerhet.