Tunnelbygging allerede til våren

Av

Tunnelen gjennom Husafjell framskyndes for at utbyggingen av Solås skole og boligfeltene i Kodlidalen skal komme i gang.