Regjeringen har glemt de eldre I en tid hvor flere lever lenger og andelen eldre i samfunnet vårt øker må også omsorgs- og helsetjenestene bygges ut i takt med utviklingen for at alle eldre skal få en god alderdom med tjenester tilpasset hver enkelt. Da er det trist, men også uansvarlig av regjeringen å bråstoppe ordningen med investeringstilskudd for bygging av sykehjemsplasser i kommunene.

Regjeringens kutt betyr at nye sykehjem og omsorgsboliger må bygges uten tilskudd fra neste år. Det er det ikke alle kommuner som har råd til. Kommunene har behov for å planlegge langsiktig på dette området, derfor har investeringstilskudd vært nødvendig. At regjeringen nå plutselig fjerner dette tilskuddet stiller kommunene i en enormt uforutsigbar situasjon.

Det å skulle bygge sykehjemsplasser blir mye dyrere fremover og når ikke alle kommuner vil klare å bære en slik økt investeringskostnad vil det i verste fall kunne bety full stopp i bygging av sykehjemsplasser.

Det er tydelig at vi har å gjøre med en regjering som har glemt de eldre. De velger altså legge ned eldreombudet, de gir ikke en krone til nye sykehjemsplasser, ei heller ingen økning i minstepensjonen. Det er dessverre også de eldre som rammes hardest når regjeringen øker prisen på blå resept og frikortgrensa øker samtidig. For KrF er disse enkeltgrepene, og summen av dem, rett og slett uakseptable.

At regjeringen på toppen av det hele forsvarer disse eldrekuttene med behovet for et «stramt» budsjett er også spesielt. Et stramt budsjett forsvarer ikke kutt i eldreomsorgen. Helse- og omsorgstilbudet er allerede under et stort press. Alle eldre fortjener sin fastlege, sin gode og trygge omsorgstjeneste, et eldreombud som taler deres sake. Derfor er det sørgelig å se at dette ikke har vært regjeringens høyeste prioritet.

Les også

Vanlige folks nedtur