Treningssentrene i Sandnes og Stavanger er stengt. Det nyter Sardar godt av

Stengte treningssentre på Nord-Jæren lokker treningsglade mennesker til Gjesdal, spesielt et treningssenter har merket pågangen.