Lange køer da traktor mistet bakhjulet på E39

Det oppstod lange køer i både sørgående og nordgående retning da en traktor sto bom fast på E39.