Solås skole frykter farlige situasjoner: – Ikke lov å stoppe her!

Foreldre som kjører barna sine til Solås skole, bes slippe dem av på parkeringsplassen.