Vil redusere biltrafikken i skoleområdet

Av

Bærland 
skole innfører 
et tilnærmet bilfritt område for å trygge elevenes skolevei.