Dette arbeidet fortsetter til ut på nyåret

Det er langt fra lett å legge vann, kloakk og fibernett under både Figgjoelva og E39 til Sandnes, men de som graver på vegne av kommunen er optimister.