Manuell dirigering på vei til Oltedal de neste dagene

Det blir bare mulig å kjøre én vei om gangen gjennom Klubben tunnel.