Peder ønsker høyere fartsgrense i Åslandsbakken

Peder Veen mener ny og bedre vei bør kunne legge til rette for å øke fartsgrensen.