Nå er lysreguleringen tilbake her

Ferien er over, og arbeidet ved Rage bru fortsetter.