Fylkestopp ber Gjesdal droppe alternativ Forsand-tunell

Av

Både samferdselsutvalget og Vegvesenet mener at en alternative tunelltraseen til Espedal lenger oppe i Frafjord er så lite 
realistisk at den bør droppes.