Derfor settes E39-farten ned her

Arbeidet med å legge vann, kloakk og fiber under Figgjoelva og E39 fører til tidvis nedsatt fart forbi Opstadvegen.