Tove-Katrin fra Ålgård er typisk for landets yngste kommune

Tove-Katrin Åsen er 36 år gammel og ligger dermed nøyaktig på gjennomsnittsalderen i Gjesdal kommune. Hun mener Ålgård er en fantastisk plass å vokse opp.