Tom Kalsås skal være med å forme Arbeiderpartiets nasjonalpolitikk inn mot 2021

Ålgårdpolitikeren er valgt inn i Arbeiderpartiets programkomite. Han skal med andre ord være med å bestemme valgprogrammet til Ap inn mot stortingsvalget i 2021.