Derfor er dette skiltet fremdeles i bruk på Ålgård

Av

Over seksti år etter at det siste passasjertoget og snart tretti år siden det siste godstoget gikk på Ålgårdbanen, varsler fremdeles et fareskilt om planovergang uten bom i Opstadveien.