Gå til sidens hovedinnhold

To barnehager står i vond uvisshet - vi fortjener avklaring nå!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunestyremøtet mandag, 8. februar, skulle det bestemmes om henholdsvis Solås eller Bamsebo barnehage skulle nedlegges. Flertallet trengte mer tid og det ble ytret at det var en vanskelig sak. Detaljfokuset var stort, det ble hevdet at flere fakta måtte på bordet og det endte med at hele saken ble satt til avgjørelse innen juni 2023. Dette har ikke kommunen budsjett til og overkapasiteten vil derfor driftes med fondsmidler. Vi kan ikke se hvilke nye opplysninger som ligger til grunn for utsettelse og det ble heller ikke tydeliggjort på møtet. Kommunestyret har nok hatt håp om at vi som involverte skulle få en foreløpig ro i ett par år, men det motsatte har dessverre skjedd til tross for gode intensjoner fra styrets side.

Etter hvert som vi tok kontakt med politikere i forkant av møtet, kom det fort frem at denne saken ikke var helt som andre saker. Det ble gitt uttrykk for at de fleste hadde varme følelser for Solås barnehage. Det er slett ikke rart. Etter år med trussel om nedleggelse har Solås barnehage hatt krevende tider og gjort det de kan for å få gehør. Politisk engasjement er viktig og avgjørende for å belyse relevante sider i vanskelige saker. Det kreves også at politikere ikke blir for emosjonelt involvert i sakene, da de på gitte tidspunkt blir nødt til å gjøre tøffe prioriteringer. Det er kan da være lettere å følge minste motstands vei, og i dette tilfellet framsto det som om Bamsebo var et enklere alternativ å «ofre».

Nå har to kommunedirektører vært involvert i utredningen av kapasitetplan for barnehager i Gjesdal kommune og de har gitt en soleklar innstilling: Bamsebo bør ikke bli nedlagt som eneste barnehage i sitt område. Uavhengig av utbygging på Ålgård Øst, vil Opstad og Bærland ha behov for en barnehage i sin skolekrets og sitt nærmiljø, særlig med tanke på at det er stor underkapasitet på barnehageplasser her fra før. Fiskebekk og Solås har fire barnehager å velge i og attraktive familiefasiliteter som nye idrettsanlegg som vil tiltrekke seg barnefamilier. Vi ønsker et tilsvarende barnevennlig Opstad og Bærland. Vi trenger barnehagen vår og området trenger våre barn! Gjesdal kommune skal strekke seg lengre – det må gjelde for oss alle.

I etterkant står to barnehager igjen i vond uvisshet. Vi frykter at utsettelse av nødvendig vedlikehold fort kan bli et påskudd for nedleggelse i neste runde fordi kostnadene da er blitt for store. Vi frykter også at foreldre vil unnlate å søke sine barn inn i nedleggelsestruede barnehager, noe som også i neste omgang kan bli et argument for nedleggelse. Denne utsettelsen kan fort komme til å koste mer enn den smaker. Vi fortjener en avklaring nå!