Gjesdal INP er enige med de andre partiene i kommunen om at det er på høy tid med nytt omsorgs-/eldrehjem. Vi er enige i at Solåsheimen ikke tilfredsstiller dagens krav til bo- og arbeidsforhold.

Vi er også enige i at det er fornuft i å samle fagutvikling og kompetanse under samme tak.

Men vi stiller oss undrende til plasseringen av nye Åboas. Da vi var på informasjonsmøte angående helsekvartalet fikk vi vite at det var en del ønsker og en del løse planer, og at man skulle bygge en to-etasjes garasje under helsekvartalet.

Men ingen plantegninger var laget, og geologiske undersøkelser var ikke foretatt med tanke på om det i det hele tatt lar seg gjøre å bygge to-etasjers garasje under det nye bygget som skal komme.

Ei heller ble det fremlagt noen anbud og estimater. Hittil hadde man engasjert to konsulenter som skulle ta for seg den innvendige løsning og utsmykning.

Og når man har en drøm om et helsekvartal, men ingen plantegning, for det skal lyses ut arkitektkonkurranse nå i år. Man har ingen geologiske rapporter som forteller at det lar seg gjøre. Man har ingen estimater og anbud på prosjektet. Og man har heller ikke finansieringen på plass.

Da synes vi det er underlig at noen kan gå ut og hevde at utbyggingen av det nye helsekvartalet er i gang.

Vi har per dags dato ikke sett noe aktivitet som tilsier at utbyggingen er i gang, verken riving eller graving.

Burde ikke kommunen legge ut informasjon om hva som ble presentert i informasjonsmøtet lett tilgjengelig for Gjesdals innbyggere på Gjesdal kommune sine sider?

Hvis finansieringen ikke er på plass, og man starter graving - kan man ende opp med et nytt hull a là Tanke Svilands gate i Stavanger her i Ålgård sentrum?

Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding angående eldreomsorgen, og fremtidsutsiktene for hver og en av oss er at vi må klare oss lengre hjemme. Da har man allerede lagt premissene for hvem som får plass i helsekvartalet, og det er de sykeste og demente. Da blir det jo noe pussig at Arbeiderpartiet ser for seg at de demente kan tusle i tøflene sine til Amfi eller Outleten.

Arbeiderpartiet påpeker at det er en myte at de eldre ønsker å se på stille vann og ha ro rundt seg. Men var det ikke nettopp trygghet, ro og stillhet som var en av grunnene til å flytte de med kognitiv svikt til Kleppetunet, fordi de hadde så stort behov for ro og fred rundt seg?

Og blir eldreomsorgen slik stortingsmeldingen sier, så blir det de aller sykeste som får plass, så kanskje de er kommet dit i livet at de ønsker fred og ro.

Ellers har vi i INP argumentert med at de som er friske nok til å ønske seg mer liv og leven rundt seg, kan bo i gamle Åboas, samt de 20 leilighetene som kommunen har kjøpt i Kanalbygget.

Vi registrerer videre at et av argumentene som Arbeiderpartiet hadde for å legge helsekvartalet til sentrum er den gode utsikten... Utsikten til hva? Den nærmeste naboen er kirken og kirkegården, samt parkeringsplassen til Outleten.

Gjesdal INP står fortsatt på at det er lurt å sjekke andre alternativ for utbygging av helsekvartalet.

Dagens økonomiske situasjon tatt i betraktning, hvilken rente har Gjesdal lagt inn i budsjettplanen for denne store investeringen? Folk har måttet tåle 3 prosent renteoppgang på sine privatlån, hvor mye tåler Gjesdal kommune av renteheving på sine investeringer? I en tid der man snakker om å måtte la stillinger stå «vakante» og potensielt øke eiendomsskatten for å ha driftsmidler til å drive kommunen videre.