Ikke satt av midler til nytt kunstgressdekke på Ålgård i økonomiplanen

Rådmannen hadde i sitt forslag til budsjett og økonomiplan satt av fire millioner kroner for nytt kunstgressdekke på den 13 år gamle banen innen 2023. Det ser foreløpig ikke ut til å bli en realitet.