«Den som tror at fred og frihet kommer gratis, må tenke om igjen», sa Gunnar Kjakan Sønsteby.

8. mai feirer vi frigjøringen fra tysk okkupasjon 1940-1945. Vi feirer at vi fikk tilbake råderetten over eget land etter å ha vært underlagt et totalitært styre i fem år. Vi hedrer og takker motstandsbevegelsen i videste forstand for innsatsen og utholdenheten for å gjenvinne friheten vår. Det kostet mange dyrt.

I 2011 ble det bestemt at 8. mai også skulle være dagen da vi spesielt anerkjenner, hedrer og takker veteranene fra internasjonale operasjoner som Norge har deltatt i.

Fra 1947 og fram til i dag har vi hatt over 100 000 nordmenn i ulike internasjonale operasjoner i mer enn 40 land, på fire kontinenter. Utenom tungt bidrag til Tysklandsbrigaden har innsatsen vært konsentrert om Midtøsten, Balkan og Afghanistan.

Selv om frontlinjen ikke går i Gloppedalen, på Midtskogen eller ved Narvik, og selv om det er NATO eller FN som har mandatet, er det like fullt våre verdier og våre interesser soldatene med norsk flagg på skulderen kjemper for. Rettsstaten, menneskerettighetene, demokratiet, rettferdig fordeling av ressursene. Legge grunnlag for fred. Verdier som var satt til side under okkupasjonen i 1940-45, og som stadig er under stort press i verden.

Vi kan diskutere hensiktsmessigheten til internasjonale militære operasjoner, både før beslutningen om å delta er fattet og med etterpåklokskapens klarsyn. Bombingen av Libya i 2011 er et eksempel på et oppdrag som har vært omdiskutert i ettertid. Det forringer på ingen måte innsatsen til pilotene som fløy våre F16-fly så langt hjemmefra, og som på eksemplarisk vis løste oppdraget sitt med å skjerme sivilbefolkningen fra en despotisk statsleder.

Vi kan også diskutere klokskapen i å ha ubevæpna FN-bidrag i noen av verdens mest brutale krigsområder. 1. april i år var det ti år siden oberstløytnant Siri Skare ble drept i Mazar-e Sharif i Afghanistan. Hun var militærrådgiver for FN sitt assistanseoppdrag i landet, og hadde som uniformert og ubevæpna ingen sjanse til å klare seg da kontoret deres ble stormet av en rasende mobb etter fredagsbønnen i den lokale moskéen. Årsaken til raseriet var at en ytterliggående amerikansk pastor noen dager tidligere hadde brukt ytringsfriheten sin til å brenne et eksemplar av Koranen. Ei hendelsesrekke som startet på en plen i Florida kostet en norsk offiser i Afghanistan livet, og førte til at ei lita jente i Åndalsnes ikke fikk se mammaen sin igjen.

Soldatene som selekteres for internasjonale operasjoner er i utgangspunktet ressurssterke og robuste. De kommer hjem som veteraner med nye og særegne erfaringer, og ofte med en unik kulturell forståelse. Vi skal lytte når de forteller om stammesamfunnets jernharde interne disiplin og æreskodeks, om totalt fravær av kvinner eldre enn 12 år i gatebildet. Og også til de fine historiene: Kameratskapet, 17. mai-tog i ørkensanden, «sette-shura» med vannpipe på taket, jublende barn som øyner håp der ondskapen er fordrevet og hauger med avklippet skjegg ligger igjen etter den.

Noen veteraner har med seg en ny og tyngre bagasje enn da de dro; dramatiske og brutale opplevelser har satt sine spor. Og noen få har fortsatt krigen inne i seg, tiår etter at de kom hjem.

8. mai er Frigjørings- og veterandagen. Freden og friheten kommer på ingen måte gratis, og den ble ikke vunnet en gang for alle i 1945. Nye generasjoner må stadig slå leir for å opprettholde den dyrebare freden og friheten vår, ofte under fjerne himmelstrøk. Veteranene våre er en stor ressurs for sivilsamfunnet, og fortjener takk og stor anerkjennelse for oppdragene de har utført og kompetansen og erfaringene de har med seg når de vender hjem.

Til lykke med dagen, veteraner – og takk!