Svømmehall-studie skal være ferdig før jul: – Vi ser på ulike alternativer

Det er satt av en halv million kroner i inneværende år til mulighetsstudie for ny svømmehall. Studien skal ferdigstilles og presenteres før jul.