Mange vil nok kalle meg pretensiøs - tenk å ta opp kampen mot kommunens maktelite! Ok, når jeg er så «dum» får jeg leve med det.

I ordførerens svar, Gjesdalbuen (papirutgave) 15.06.23, til Arne Jensen kommer han med så mange udokumenterte påstander at jeg ikke kan la det bli stående uimotsagt. I motsetning til ordføreren vil jeg legge fram håndfaste bevis. Dette vil kreve litt tekst, derfor velger jeg å lage to svar; Ett nå før ferien og ett etter ferien, litt nærmere valget.

Temaene for disse innleggende vil bli 1: Fjerning av skilt. 2: Ordføreres forståelse av Grunnloven § 100, ytringsfrihet og sensur. 3: Ordførerens samarbeidsavtale med politiet.

Les også

Arne Jensen i redaktørforeningen sitt demokratiske problem?

Hvorfor skiltet ble fjernet?

Av plasshensyn vil jeg ikke dvele så mye med hvordan dette skiltet kom opp, kun nevne at vi hadde fått tillatelse av Jæren friluftsråd til å sette dette opp ved Melhaugen i Oltedal, på et område som eies av Stavanger kommune, men disponeres av Jæren friluftsråd.

Ifølge Friluftsloven kan både eieren og/eller disponenten av grunnen gi slik tillatelse.

Kvelden 15. mai 2018, noen få timer etter at ordføreren var med å avduke dette skiltet, ringte Jan Ove Hanasand meg og ba meg fjerne skiltet. Hovedbegrunnelsen var at vi ikke hadde innhentet tillatelse fra grunneierne om å tegne inn stier på deres eiendommer. Min reaksjon var temmelig spontan og jeg spurte om han kunne vise til hvor i Friluftsloven dette var beskrevet. Det kunne han ikke, men lovet at han skulle få skiltet ned.

Det løftet holdt han.

Ikke lenge etter får jeg vite at kommunen har bestemt seg for å fjerne skiltet. Etter en del korrespondanse mellom meg og ordføreren/varaordføreren og rådmannen kaller ordføreren inn til møte den 28.08.2018. Her møter fra kommunen, ordfører, varaordfører, rådmann og kulturleder. Fra oss som hadde utarbeidet skiltet og satt det opp: Jostein Lunde, Svein Skjold og undertegnede.

På møtet ba ordfører oss tre å forsette med skilting og merking av turstier i regi av kommunen. Personlig ga jeg beskjed om at jeg hadde andre planer og dermed ikke ville bli med i en «kommunal» gruppe. De to andre, Jostein Lunde og Svein Skjold, ville vurdere å bli med videre på betingelse av at skiltet ble stående til et eventuelt nytt skilt var klart.

Det skrev jeg i en oppsummering av møtet på Facebook den 29.08.2018, dagen etter møtet. Varaordføreren skrev følgende som en kommentar til min oppsummering: Henry Tendenes: Det var et positivt møte.

Han hadde ingen innvendinger til min oppsummering, heller ikke fikk jeg noen kommentarer fra de andre deltakerne. Jeg kan da ikke forstå det annerledes enn at min oppsummering var akseptert av alle. Gjesdalbuen hadde også en artikkel hvor dette ble bekreftet.

Til tross for denne enigheten fjernet kommunen skiltet kun kort tid etter møtet. Ordføreren skriver i sitt svar til Jensen at det var Jæren friluftsråd som ba Gjesdal kommune om å ta ned skiltet. Hvorfor skriver da Henry Tendenes, varaordfører og styreleder i Jæren friluftsråd på Facebook den 2. oktober 2018: «Torbjørn, jeg har undersøkt med adm i Jæren friluftsråd og ingen der har fjernet skiltet».

Er det ikke da merkelig at de ba kommunen om å fjerne det?

Den direkte utløsende faktoren for at skiltet ble fjernet var at rådmannen ga etter for maset til Hanasand. Dette skal rådmannen selv ha sagt ifølge flere kilder jeg har snakket med.

Ønsker ikke å oppgi disse kildene på spalteplass, men dersom ordføreren er interessert kan han få disse ved direkte kontakt.

Ordføreren skriver også at det var kommunen som satte opp skiltet og derfor også har rett å ta det ned. Dette er direkte feil.

Kommunen satte opp stativet, men skiltet ble betalt av Nova og skrudd opp av S. Skjold, J. Lunde og undertegnede. Hadde kommunen fjernet stativet ville jeg ikke kommentert dette i det hele tatt. Stativet var det eneste som stod igjen!

Videre skriver ordføreren: «Som Jensen burde være kjent med, demonterte kommunen ett av tre skilt fordi flere av grunneierne var misfornøyde med at det på dette skiltet var tegnet inn turforslag på deres grunn som de som grunneiere ikke var innforstått med eller ønsket».

Dette kan ikke grunneierne forlange, heller ikke kan kommunen fjerne skilt som er satt opp på grunn tillat av grunneier/disponent. Ifølge Friluftsloven kan hvem som helst tegne inn turstier og offentliggjøre disse uten samtykke fra grunneier. Her kan jeg referere til kommuneadvokaten i Gjesdal sitt brev: Offentliggjøring av turstier og ferdselsårer i Gjesdal. Her bekrefter kommuneadvokaten det jeg har hevdet helt fra 15.05.2018.

Det er ikke krav om å innhente aksept/tillatelse fra grunneiere for å tegne og offentliggjøre turstier og ferdselsårer. Dette har ordføreren også bekreftet i brev til advokat Bråstein.

Dette ble mye, en del repetisjon som jo er viktig for å huske og lære, men også ny informasjon jeg ikke har offentliggjort tidligere. Håper at denne oppklaringen med beviselige påstander avklarer denne leie situasjonen.

Som et apropos kan jeg nevne at den kommunale gruppen som ble opprettet og satte opp nytt skilt ved Melhaugen og merket en del stier, brukte kart fra boken jeg ga ut uten å kontakte utgiver eller vise til kilde.

Det er ikke god praksis av en kommune.

Les også

Gjesdals demokratiske problem

Les også

Kommunestyret i Gjesdal - En trussel mot den lokale ytringsfriheten!

Les også

– Vi står sammen om forsvar av ytringsfriheten

Les også

Når politiet skal «forebygge» ytringer