Her kan de ha verken åpne eller lukkede dører og vinduer

På Storahuset må de ta grep for å bedre arbeidsforholdene.