Stor fare for masseoppsigelser på Figgjo AS: – Vi har ikke så mange valg

TØFT: Figgjo AS står i fare for å måtte si opp mange permitterte dersom det ikke kommer et vedtak om utvidet permitteringsperiode. Administrerende direktør Anne Kristine Rugland og produksjonssjef Ove Wik (i midten) håper på et hastevedtak i løpet av de neste ukene. De får støtte fra gruppeleder Tom Kalsås i Rogaland Ap (t. høyre).

TØFT: Figgjo AS står i fare for å måtte si opp mange permitterte dersom det ikke kommer et vedtak om utvidet permitteringsperiode. Administrerende direktør Anne Kristine Rugland og produksjonssjef Ove Wik (i midten) håper på et hastevedtak i løpet av de neste ukene. De får støtte fra gruppeleder Tom Kalsås i Rogaland Ap (t. høyre).

Nå ber porselensprodusenten på Figgjo om utvidet permitteringsperiode for å redde arbeidsplasser.

DEL

NÆRING: – Vi skal klare å komme oss gjennom dette, men vi trenger mer tid. Utvidet permitteringsperiode på tre uker vil ikke hjelpe oss stort. Det er urealistisk å tro at vi skal klare å få 72 årsverk tilbake innen oktober. Vi vil i alle falle trenge ut året på å komme oss opp igjen og ta inn igjen permitterte. Uten en utvidet permitteringsperiode står vi i fare for å måtte si opp ansatte, sier produksjonssjef Ove Wik hos Figgjo AS.

Rammet hardt

Figgjo AS er en av flere bedrifter som har fått merke koronakrisen hardt. 50 prosent av inntektene til bedriften er basert på eksport og stupende ordretilgang og manglende inntekter gjorde at 84 ansatte har blitt permittert i ukene etter koronautbruddet. Dette utgjør hele 90 prosent av alle ansatte i bedriften. Tilbake nå er krisestab på ni stykker som skal holde hjulene i gang. Nå er faren stor for at bedriften må gå til det dramatiske skrittet som masseoppsigelser er over sommeren dersom det ikke snarlig kommer et hastevedtak med utvidelser av permitteringsperioden til 52 uker slik både NHO og LO har ivret for.

– Det er trist om vi skulle bli tvunget til å gå til oppsigelser. Vi har en svært god stab med ansatte som i snitt har 18 års ansiennitet og vi står i fare for å miste kompetanse som det blir vanskelig å erstatte. Vi har imidlertid ikke så mange valg slik situasjonen er i dag, sier administrerende direktør Anne Kristine Rugland og fortsetter:

– Vi merker en bedring i markedet. Ting tar seg opp, men det er fremdeles tungt. Akkurat nå ligger vi langt under det som er normal omsetning på denne tiden. Koronaen har vart lengre enn det vi så for oss da dette startet. Vi har hatt en nedgang på 76 prosent i eksporten og en nedgang på 60 prosent i det norske markedet. Vi ennå heller ikke helt hvordan ting vil utvikle seg framover, sier hun.

Rugland forteller at de ansatte er informert om situasjonen og at de takler det bra.

– De ansatte har vist stor forståelse for den situasjonen bedriften er i, men det er klart mange dessverre vil få en sommer preget av usikkerhet, sier hun.

Nødvendig med hastevedtak

Denne uken møtte de to lederne ved Figgjo AS gruppeleder Tom Kalsås i Rogaland Ap. Kalsås mener det er nødvendig å få på plass et hastevedtak om utvidet permitteringsperiode i løpet av kort tid. Han viser til at både LO og NHO støtter dette og at det nå jobbes aktivt for å få dette på plass i løpet av kort tid.

– Kontantstøtte og lønnstilskudd er eksempler på tiltak som har fungert som viktige bidrag for å få folk tilbake i jobb, men bedrifter som Figgjo AS og andre som er svært avhengig av eksport må få muligheten til å forlenge permitteringsperioden. Mange bedrifter og ansatte går nå en usikker sommer i møte, og risikerer oppsigelser midt i ferien. I første omgang bør permitteringsperioden utvides ut året, sier han og fortsetter:

– .At inntektfallet vedvarer, gjør at flere bedrifter som har permitterte ansatte, nå risikerer å måtte gå til oppsigelser allerede i løpet av juli hvis det ikke gis mulighet til en forlengelse av permitteringsperioden. Dette for at oppsigelsesfristen på 3 måneder skal ha løpt ut innen utgangen av oktober.

Artikkeltags