– Vi søker stiftelsestilsynet om avvikling og legger den økonomiske situasjonen for Figgjohuset til grunn. Figgjohuset er førti år og vi har hele tiden forsøkt å få mer inntekter. Men vi har bare klart å ha løpende drift og forfall. Oppgraderinger har vi rett og slett ikke penger til, sier styreleder Jostein Løland til Gjesdalbuen.

Stiftelsen har fått utarbeidet en tilstandsanalyse av bygget som er en viktig møteplass på Figgjo. Analysen viser at det trengs oppgraderinger for mellom 15 og 20 millioner kroner de neste fem til ti årene.

Den største leietakeren i bygget, Sandnes kommune, står ifølge Løland for 80 prosent av stiftelsens inntekter. Kommunen leier blant annet hallen til gymtimer for skolen og idrettsaktiviteter på kveldstid.

– Det var ikke mulig å få opp verdien på leiekontraktene så mye som vi var avhengig av. Vi har hatt en prosess, og til slutt er det et enstemmig styre som velger å avvikle stiftelsen og overdra hallen til kommunen, sier styrelederen.

– Ikke et alternativ

Han legger til at det i stiftelsens vedtekter står at Sandnes kommune er eneste mulige overtaker dersom stiftelsen «kaster kortene».

– Kunne dere ikke fått økonomisk hjelp fra private aktører?

– Jo, men vi er låste på bruken av hallen. Og så er det ikke grunnlag for å få inn andre leietakere til å dekke opp det. Alternativet er ikke egentlig et alternativ. Det hadde jo vært å få opp leieinntektene så mye at vi kunne klart oss, svarer Løland.

I tillegg til Figgjohallen består Figgjohuset av treningssenteret TrenJa, en kafé, et grendehus, en stor treningssal og kontorrom.

Stiftelsen har utarbeidet en avtale med Sandnes kommune som skal ivareta bydelshusfunksjonen som grendehuset har. Lokale lag og foreninger skal fortsatt kunne leie kafeen og grendehuset.

– Formålet med hallen da den ble bygget sier vedtektene våre klart at skal videreføres i avtalen med Sandnes kommune. Figgjohuset er en plass for idrett og kultur, og skal ha en grendehusfunksjon som er åpen for alle uavhengig av religion og livssyn og så videre.

Usikker framtid for Figgjomessa

Ifølge styrelederen har Jazzercise fått forlenget sin leieavtale med Sandnes kommune. Når det gjelder treningssenteret TrenJa, blir det endringer.

– Vi kommer til å sende ut informasjon til alle medlemmene i løpet av neste uke. Kommunen kan ikke drive næringsvirksomhet. Vi er i en prosess med Figgjo idrettslag om å overta treningssenteret som et styrkerom. Men hvis du er medlem i Figgjo idrettslag eller Figgjo helselag, kan du trene der videre mot å betale en årlig treningsavgift, sier Løland.

Figgjohuset har tidligere kunne leies i forbindelse med bursdagsfester, konfirmasjoner, bryllup eller lignende.

– Kommunen kan ikke konkurrere med andre private aktører, men alle lag og foreninger som søker om det kan arrangere fester, så lenge det er i regi av foreningen.

Det er også stiftelsen som har stått bak Figgjomessa, sammen med lokale aktører som Figgjo IL håndball og Figgjo menighet. Hva som skjer med messa, er foreløpig usikkert.

– Vi har stått for Figgjomessa de siste årene. Det vil nok ikke kommunen gjøre. Så det er usikkert om Figgjomessa blir videreført, men det er mulig for andre å leie hallen til messer og lignende, sier Løland.

Ansatte slutter

Når overtakelsen formelt skjer, er ikke helt bestemt. Stiftelsen jobber mot datoen 1. januar 2023, og regner med det i en periode vil være en glidende overgang.

Figgjohuset har hatt halvannen fast stilling som de har lønnet. Ifølge styrelederen har begge de to ansatte fått tilbud om å fortsette.

– Å ivareta de ansatte og Figgjohuset har vært «førstepri». De har begge vært i møter med kommunen og fått tilbud om å bli med videre. Hallbestyrer har valgt å slutte fra 31. desember og gå over i en privat stilling. Renholder har også valgt å slutte samme dato. Kommunen setter da inn sitt driftspersonell fra 1. januar, sier Løland, og legger til at det har vært en god og ryddig prosess.

Styrelederen skal lede avviklingsstyret og blir involvert i prosessen utover i det neste året. Han legger ikke skjul på at han er stolt av historien, fra Figgjohuset ble bygget delvis på dugnad i 1979, og fram til i dag.

– Vi er veldig stolte av hva en har fått til. At vi har klart å ha dette samfunnshuset, det tar vi med oss videre. Vi stiller med rak rygg. Vi har satt i gang et arbeid med å dokumentere Figgjohusets historie og drift fram til nedleggelsen. Det skal ende i et gratis hefte som vi skal dele ut til alle på Figgjo, sier han.

Måtte stenge galleriet

Selv om det har sittet langt inne å fatte denne beslutningen, er Løland trygg på at stiftelsen nå gjør det riktige og at huset blir godt ivaretatt av kommunen.

– De må nå gjøre de oppgraderinger som trengs, og det er delvis stadfestet i avtaleverket. Prosessen starter neste år med ulike oppgraderinger.

Galleriet i andre etasje er for tiden stengt på grunn av at rekkverket ikke lenger er godkjent. Også heisen må oppgraderes for å unngå stenging. Løland viser også til at brannvarslingssystemet i bygget er førti år gammelt.

– Det er de viktige tingene som må tas først. De vi ikke har hatt penger til å ta selv. Kommunen er kanskje etter mange år klare nå til å overta hallen. Vi er alle av den oppfatning at dette blir den beste løsningen for Figgjohuset, for brukerne og Figgjo som bydel, sier han.

Styret i Stiftelsen Figgjohuset består foruten styreleder Løland av nestleder Sven Håland og styremedlemmene Kjell Torstein Kronfeldt, Henning Berge, Elisabeth Stene, Stian Tønnesen og Oddny Firestad Hassel.