Stenger Frafjordtunnelen for å trene med brannkonteiner og røykmaskiner

Frafjordtunnelen stenges tirsdag kveld fra 19 til 22.