Årsaken er at entreprenør Vassbakk & Stol er i gang med forberedende arbeid på Hove-Osli-kontrakten, som de ble tildelt tidligere i år. 

Neste uke begynner arbeidet med å felle trær langs E39, samt langs gang- og sykkelstier i området ved Bogafjell. 

«Dette vil føre til at trafikken på E39 må stenges i korte perioder fra 21.00 til 06.00. Dette skjer når det er trær som står nær E39» skriver Statens vegvesen i en pressemelding. 

Ifølge vegvesenet vil skoler og andre bruker av gang- og sykkelstiene i området bli varslet om alternative ruter. 

Det vil også bli satt opp skilter når arbeidet pågår.  

«Vi ber om at bilistene tar hensyn til at det i perioder vil foregå arbeid langs veien» skriver vegvesenet.