Ønsker du fortsatt stø, trygg kurs for landet vårt i en omskiftelig tid? Der verdigrunnlaget ligger fast, og personlig frihet balanseres fint mot sosialt ansvar? Der fokuset er på enkeltmennesket og dets evne til å gjøre gode valg for seg og sine når det gis muligheten til det? Der vi ikke flørter med ideologier som gang på gang har spilt fallitt? Der vitenskap og rasjonalitet ligger til grunn for beslutningene?

Da skal du stemme Høyre.

De siste åtte årene har vi blant annet:

 • Ført landet trygt gjennom oljekrise, flyktningkrise og koronakrise
 • Fått opp gjennomføringsgraden i videregående skole fra 72 til 80 prosent
 • Sørget for at det er blitt 4.500 flere kvalifiserte lærere
 • Gitt 47.000 lærere tilbud om videreutdanning
 • Lagt til rette for fritt behandlingsvalg som nesten 60.000 pasienter har benyttet
 • Doblet investeringene i næringsrettet forskning og innovasjon
 • Bygget 800 kilometer ny vei
 • Økt Forsvarets budsjett med over 50 prosent siden 2013
 • Forsterket klimamålet; vi skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030
 • Lansert norgeshistoriens største industrisatsning – langskip – som skal fange, frakte og lagre karbon
 • Forsterket politiet med 3.500 flere ansatte
 • Økt antallet varig tilrettelagte arbeidsplasser med 30 prosent
 • Lagt til rette for at 90.000 flere kvinner nå jobber heltid

Forenklet regelverk og forvaltning slik at bedrifter nå bruker 28 milliarder mindre på skjemaer og søknadsprosesser.

Høyre har de beste og mest helhetlige løsningene – enten det gjelder klimautfordringene, hvordan vi skal møte de endrede sikkerhetsutfordringene for landet vårt eller hvordan sikre gode velferdstjenester og bygge vei og bane – uten å øke skattene for oss vanlige folk.

Alternativet til en regjering utgått fra Høyre med Erna Solberg som statsminister er en rød/grønn regjering utgått fra venstresiden. Her er det to statsministerkandidater – og minst like mange løsninger på de utfordringene landet står overfor som det er partier på denne siden av den politiske aksen.

Det vi trenger nå etter pandemien er en styringsdyktig statsminister og en regjering som kan få fart på landet igjen. Høyre har den beste politikken for å gjøre det lettere å skape nye arbeidsplasser, for å tette kunnskapshullene i skolen og for å få helsekøene ned igjen. Høyre står for trygg styring og stø kurs.

Godt valg.