500 tonn fjell ble sprengt bort

Av

Trolig vil det pågå fjellrensk og sikringsarbeid i fjellpartiet i noen uker til.