Figgjoveien får ny asfalt. Trafikken vil bli dirigert i perioder

Asfalteringen er en del av det årlige veivedlikeholdet i fylket.