Her har Oltedal all mogleg grunn til å feire

Av

Oltedal i solid haustform utklassa Vigrestad.