Den nye kafeen på Veveriet gir arbeidstrening for flyktninger

Den nye kafeen selger ikke bare vafler. Spisestedet gir verdifull arbeidstrening for flyktninger som har kommet til Norge, og sørger for at de gjennom jobben lærer seg bedre norsk.