SpareBank 1 sitt forsikringsselskap har fått inn 200 skademeldinger. Dette er banksjefens tips til de involverte

Banksjefen ber kundene melde inn skade på Internett, eller om å komme innom banklokalene.