Snapchat har gjort sitt inntog på Bærland skole. FAU griper om utfordringene allerede i første klasse

FAU ved Bærland skole har tatt initiativ for felles retningslinjer rundt smarttelefon og sosiale medier.