Søppelet flyter på badeplassene: – Snakk med ungdommene

Kommunen oppfordrer folk til å ta ansvar og rydde med seg søppel, også det som ikke er deres eget.