I 25 år hadde Anders T. Maudal i oppgave å brøyte veiene for snø. Før i tiden var både veikvaliteten og snømengdene noen helt andre enn i dag.
Kirsten Håland

Sønnen har for lengst tatt over gården innerst i bygda, men Anders (89) tar fortsatt sine daglige plikter på største alvor

Helt innerst i Maudal bor Anders T. Maudal sammen med kona Hallfrid (83). Neste generasjon har tatt over gård og dyr, men familiens eldstemann er fortsatt ivrig på gårdsarbeidet.
Publisert