Gå til sidens hovedinnhold

Søndagshandel: Ta vare på annerledesdagen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er trolig ikke ny informasjon som kommer i dette leserinnlegget, men det er ord som likevel må bli sagt.

I forrige uke ble det i formannskapet behandlet en søknad fra Norwegian Outlet om utvidet åpningstid til å også gjelde søndag fra 12-17. I rådmannens utgreiing blir det tydeliggjort at en søndagsåpen outlet vil ha flere positive enn negative ringvirkninger. Et spørsmål jeg sitter igjen med etter å ha lest om disse positive ringvirkningene er; for hvem er de positive ringvirkningene større enn de negative?

Tallenes tale er klar - her i Gjesdal trengs det økte inntekter for å holde tritt med et stigende utgiftsnivå. Jeg tillater meg likevel å reflektere over hvorfor vi mennesker, i et stadig mer krevende samfunn, også skal motiveres til å bruke «annerledesdagen» på handel. Dette er negativt både i et folkehelseperspektiv og i et klima - og miljøperspektiv.

La meg forklare. I Norge er vi heldige, vi har en dag som stort sett skal forbeholdes fri, stillhet og rekreasjonsaktiviteter. I en søken etter indre ro bruker stadig flere tid og penger på meditasjonsapper, bøker om avslapning og mange av oss søker ut i naturen. Ordet «utbrent» brukes nærmest ukentlig i nyhetsartikler og ukeblad om en farlig trend. Det er hevet over enhver tvil at natur og fritid er en nødvendighet for å stå i tidsklemmer og stress over tid.

For arbeidere betyr søndagen mye. En fridag, en dag uten pålagt helgejobbing. Et sårt tiltrengt pusterom for mange.

I en friluftskommune bør det ikke være nødvendig med et søndagstilbud på et kjøpesenter. Turister kommer ikke til Norge for å bruke atter en time inne på et kjøpesenter, de aller fleste kommer hit for å oppleve spektakulær natur - dette har Gjesdal mye av.

I et klima - og miljøperspektiv må forbruket i Norge ned. Vi ligger i verdenstoppen på forbruk og klær er en miljøversting. Det brukes enorme vannressurser på fremstilling av bomull, det brukes miljøgifter i farging og bearbeiding og store deler av råmaterialet i klær idag består av plast. Også her er folkehelse et aspekt siden arbeidere som produserer klær og varer ofte arbeider under forferdelige forhold.

Gjesdal bør derfor sende et tydelig signal til arbeidsfolk og innbyggere - søndag skal forbeholdes ro og rekreasjon, ikke være nok en dag for å få unnagjort enda et ærend i en heseblesende hverdag.

Vi håper med dette på en nyansert debatt som også gir folkehelse og natur en verdi og en stemme. SVs standpunkt i dette er tydelig. Søndag er en annerledesdag og bør forbli det.