Åfaret stenges med bussluse

Av

Når den nye veien gjennom Husafjellet er på plass, skal Åfaret stenges med bussluse for å hindre personbiltrafikk.