Fem sykepleiere har sluttet på seks måneder

Av

Politikerne mener bemanningssituasjonen og kompetanseflukten fra Solåsheimen er alvorlig. Nå vil de vite årsaken.